PRIVACYVERKLARING

Studio Marcel de Vries verwerkt persoonsgegevens. Dit doet ik voor mijn eigen administratie. In deze verklaring leg ik uit welke (persoons)gegevens verwerkt worden, wanneer ik dit doe en voor welke doeleinden.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens van en door Studio Marcel de Vries

Welke gegevens worden verzamelt en waarom?

In het algemeen verzamelen ik alleen gegevens die noodzakelijk zijn om de diensten te verlenen.
De algemene gegevens die worden verzamelt zijn:

  • (bedrijfs)naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

De algemene gegevens zijn nodig om de overeenkomsten, contracten en facturen tot stand te brengen.

Jouw rechten

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die door mij wordt verwerkt. Ook kun je je gegevens laten aanpassen of laten verwijderen.  Let wel, ik kan niet altijd gehoor geven aan jouw vraag om gegevens te verwijderen. Ik moet mijn administratie namelijk tien jaar bewaren van de belastingdienst. Als ik geen gehoor kan geven aan jouw verzoek dan zal ik dit aan je uitleggen. Wanneer je inzicht wil in jouw gegevens of iets wil wijzigen of verwijderen dan kun je contact op nemen met mij via info@studiomarceldevries.nl

Beveiliging

Studio Marcel de Vries neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging (al dan niet opzettelijk), verspreiding of een andere vorm van onrechtmatige verwerking van je gegevens.
Alle digitale gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat.

Bewaren

Ik bewaar jouw gegevens voor de doeleinden zoals eerder in dit document beschreven. Dit doen ik niet langer dan nodig is.

Derden of verwerkers

Het kan zijn dat ik jouw gegevens moeten delen met een ander bedrijf. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de kwartaal administratie. Dit zijn verwerkers. Ik geef aan de verwerker alleen de noodzakelijke gegevens en deze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers wordt een overeenkomst afgesloten waarin bovenstaande zaken zijn opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie die op mijn website (teksten, logo’s, illustraties en foto’s) staat zijn mijn eigendom of zijn met toestemming opgenomen. Het is niet toegestaan om, zonder mijn toestemming, deze informatie te kopiëren, door te sturen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen.

Meldplicht datalekken

Wanneer ik een datalek heb, ben ik verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Heb jij nu een mogelijk datalek bij mij ontdekt? Meld dit dan zo snel mogelijk bij info@studiomarceldevries.nl . Vermeld in je mail de gegevens waarmee ik met jou in contact kunnen komen en beschrijf kort het (mogelijke) datalek.

Analytics

Op het moment maak ik nog geen gebruik van analytics. Gegevens over het bezoek van deze site worden niet bijgehouden door mij.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring dan hoor ik dit graag. Je mag dan een mail sturen naar info@studiomarceldevries.nl

Wijziging privacyverklaring

Studio Marcel de Vries houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring.

Gegevens Eenmanszaak

Studio Marcel de Vries
Menadostraat 18a
9715KZ Groningen
KvK 58017127
Telefoon: 0640961305
Email: info@studiomarceldevries.nl